นมธ. #14 จัดกอล์ฟการกุศล TLP-TU14 Golf Challenge

298

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นที่ 14) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันธรรมศาสตร์เพื่อการกุศล จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ภายใต้ชื่องาน TLP-TU14 Golf Challenge เพื่อหารายได้มอบให้องค์การสาธารณกุศล โดยมีผู้ร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง นมธ. รุ่นที่ 14 เข้าร่วมงาน ณ เดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟซิตี้ จ.ปทุมธานี

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว