กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ เปิดทางผู้สนใจเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนปี 62 วงเงิน 203 ล้านบาท

224

วสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี (ที่ 3 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและองค์ความรู้, ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน, ลัดดา ตั้งสุภาชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ และ วรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ (ขวา) รองผู้จัดการกองทุนฯ ร่วมแถลงถึงการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการนำเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับทุนฯ ให้น่าสนใจ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการขอรับทุน โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก (ซ้าย) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 เป็นวงเงิน 203 ล้านบาท โดยเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th    

362Degree.com