กลุ่มมิตรผล จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดโครงการอาสาพัฒนาชุมชนฯ

257

กลุ่มมิตรผล นำโดย นายเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ นายอาทิตย์ ประสบสม (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง และนายวรวัฒน์ ศรียุกต์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “อาสาพัฒนาชุมชน ด้านทักษะการบรรเทาแก้ไขถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ” โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ (ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.2079 ถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรผล กรมทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค และบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการให้ความรู้และสาธิตวิธีการปรับปรุงถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ พร้อมเตรียมแผนขยายโครงการฯ สู่พื้นที่อื่นที่เป็นที่ตั้งโรงงานของกลุ่มมิตรผล

362Degree.com