TBSP โชว์ผลงาน Q1/62 กำไรโตแรง 720%

144

TBSP อวดผลงานไตรมาส 1/62 รับความสำเร็จการปรับโครงสร้างธุรกิจงานพิมพ์สู่โซลูชั่นสมาร์ทแพลตฟอร์มที่ทันสมัย และปลอดภัยสูง โกยรายได้ 284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% กำไรสุทธิ 14 ล้านบาท โตแรง 720% มั่นใจแนวโน้มไตรมาส 2/62 เติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันตุนงานในมือไว้แล้วรอรับรู้ในปีนี้ 65% ของยอดขาย 1,300 ล้านบาท


ณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP ผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างครบวงจร ที่นำการพัฒนาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดประจำไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในงบการเงินรวมมีรายได้จากการขายและให้บริการ 284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 252 ล้านบาท ขณะที่ กำไรสุทธิ 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 720% จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนเกือบ 2 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21% เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมเพิ่มขึ้น ได้แก่ การรุกธุรกิจในกลุ่มใหม่ โดยมองว่าสินค้ากลุ่มดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ผลประกอบการในปีนี้และในอนาคตโดดเด่น อีกทั้ง มีอัตรากำไรที่สูงกว่าธุรกิจเดิม โดยสินค้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้าในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น   นอกจากนี้กลุ่มบัตรพลาสติกในส่วนของลูกค้ากลุ่มธนาคารก็เริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโปรเจคที่ถูกเลื่อนปลายปีที่แล้ว

Ocean Life Promotion

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในธุรกิจเดิมประกอบด้วย การผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงสูง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร สมุดบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก เป็นต้น และในกลุ่มธุรกิจใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 17% เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับงวดดียวกันของปีก่อน  ได้แก่ ธุรกิจโซลูชั่นจัดการข้อมูลดิจิทัล, ธุรกิจฉลากป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจให้บริการจัดการด้านโรงงานอัจฉริยะ

“ผลงานไตรมาสแรกที่ออกมา สะท้อนความสำเร็จจากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ธุรกิจหลักของ TBSP เดิมเราเน้นในเรื่องการผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่ต้องการระบบความปลอดภัยสูง และในรูปแบบของการพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน เราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพ เพื่อให้ TBSP เป็นผู้ให้บริการแบบ Total Solution ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยปัจจุบัน มีสัดส่วนรายได้จากในประเทศ 86% ต่างประเทศ 14% จากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย” ณฐพงศ์ กล่าว

มั่นใจเป้าหมายรายได้ปี 2562 จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดขายปี 2562 เติบโตแตะ 1,300 ล้านบาท จากปี 2561 อยู่ที่ 1,052 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ในปีนี้ 65%
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี ซึ่งครบกำหนดวาระแล้ว และได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งแจ้งไม่ต่อวาระในการประชุมผู้หุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว