BJCHI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

340

คิล ยัง ลี (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร หยัง เจิน ลี (แถวนั่ง ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เซิง วู ลี (แถวยืนคนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI)  ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

โดยที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยอง  เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com