โอสถสภาเตรียมขยายฐานการผลิตขวดแก้ว

141

ประธาน ไชยประสิทธิ์ (ที่จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหาร และวรรณิภา ภักดีบุตร (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โอสถสภา ร่วมพิธีก่ออิฐก้อนแรกเพื่อเปิดโรงงานหลอมแก้วใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตขวดแก้วในอนาคต

โรงงานแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี และมีกำลังผลิตสูง เป็นโรงงานผลิตขวดแก้วที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับโลก

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว