กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “KTAXA Step Life ปี 2”

270

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “KTAXA Step Life ปี 2” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ในแต่ละวันได้ “ก้าว” มากขึ้นก็สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ ทุกคนยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมจากการสะสมทุก 10,000 ก้าว มาเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 10 บาท เพื่อสมทบทุนนำเงินไปซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่หญิงไทยผู้ด้อยโอกาส เพราะ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่ดีเริ่มขึ้นได้ที่ตัวเรา ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของบริษัทที่เราสนับสนุนให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

362Degree.com