เอไอจี ประเทศไทย เปิดตัว “AIGPay” เตือน จ่าย ให้ความรู้

462

         หลังการเปิดตัว CEO คนใหม่ ของเอไอจี ประเทศไทย “อิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์“ในงาน Agency Day ต่อหน้าตัวแทนและนายหน้าประกันภัยเอไอจีกว่า 300 คน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมุมมองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้น ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

         ล่าสุด CEO เอไอจี ประเทศไทย ก็เดินหน้าให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโนโลยี เปิดตัว ช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “AIGPay” ชูจุดเด่น ลูกค้าและตัวแทนสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยได้สะดวกทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมฟีเจอร์บริการแจ้งเตือนต่ออายุกรรมธรรม์และแจ้งกรมธรรม์หมดอายุ

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

            อิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอจี ประเทศไทย ได้เปิดช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “AIGPay”ซึ่งเป็นระบบชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน เพื่อให้ตัวแทนและลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือกรมธรรม์สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ด้วยตนเองทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

โดยตัวแทนและลูกค้าสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน AIGPay ได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด และเมื่อมีการชำระเบี้ยผ่านระบบออนไลน์แล้ว ตัวแทนจะได้รับอีเมล์แจ้งว่าผู้ถือกรมธรรม์ได้ชำระเบี้ยแล้ว ซึ่งระบบนี้ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ชำระเงินได้อย่างปลอดภัย และทำให้ตัวแทนทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ AIGPay ยังมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทน อาทิ การแจ้งเตือนต่ออายุกรรมธรรม์ แจ้งกรมธรรม์หมดอายุ พร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงธุรกิจประกันภัย รวมไปถึงรายละเอียดการอบรมผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

“ทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเอไอจี ประเทศไทยในปีนี้ เราจะมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบริการใหม่ ๆ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง AIGPay นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทันกับกระแสยุคดิจิทัล และสอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” อิศรศักดิ์ กล่าว

362Degree.com