บันทึกประวัติศาสตร์ประชาปิติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”

651

ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญอันทรงคุณค่ายิ่ง นั่นคือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งนับเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 12 ในราชวงศ์จักรี โดยครั้งสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ในรัชกาลที่ 9 รวมระยะเวลาที่ว่างเว้นไปถึง 69 ปี

เว็บไซต์ 362Degree ขอร่วมบันทึกประวัติศาสตร์แห่งการขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ในวาระมหามงคลแห่งแผ่นดินรัชกาลที่ 10

Ocean Life Promotion

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เฉลิมพระราชมณเฑียร เถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเสด็จออกให้ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

แม้แดดจะแรง อากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใด ก็มิอาจขวางหัวใจจงรักภักดีของประชาชนทุกเพศทุกวัยจากทั่วสารทิศ ที่ต่างพากันใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้ารับเสด็จฯ และรอชื่นชมพระบารมีด้วยความปิติ พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ก้องแผ่นดิน

ขอบคุณภาพจากสำนักพระราชวัง, เฟซบุ๊ก : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, สำนักข่าวไทย,โบราณนานมา 

362Degree.com