มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยบริจาคหน้ากากกันฝุ่นแก่ ร.พ.มหาราชนครเชียงใหม่

496

อมรา  จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย (ซ้ายสุด) และภญ.ลักษณาวรรณ  ตั้งไพบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ จากขวา) ร่วมมอบหน้ากากกันฝุ่น N95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ของโรงพยาบาล และบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ จากผลกระทบฝุ่น PM2.5 ที่มีความรุนแรงอย่างมากในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย  ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ที่ จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AIA Health Happy