มติผู้ถือหุ้น TNR อนุมัติจ่ายเงินปันผล 10 พ.ค.นี้

321

มีชัย วีระไวทยะ (กลาง) ประธานกรรมการ, อมร ดารารัตนโรจน์ (ที่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือTNR ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง100% กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10พฤษภาคมนี้

362Degree.com