สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ประชุมสามัญประจำปี 2562

548

กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมี ประดาบ พิบูลสงคราม และ นพปฏล คุณวิบูลย์ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ร่วมประชุม ณ ห้องแคเวิร์น  โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ ที่ผ่านมา

The Viriyah Insurance