JKN ปั้นนักแปล-นักพากย์รุ่นใหม่

948

สุธานุช สุรีรวัฒนานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นำการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ ธุรกิจคอนเทนต์กับบทบาท นักแปลนักพากย์ เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพนักแปล-นักพากย์แบบเชิงลึกจากประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายต้องการสนับสนุนวิชาชีพนักแปลนักพากย์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในประเทศไทย พร้อมมอบชุดดีวีดี ซีรี่ส์เรื่อง ‘พระพุทธเจ้า ให้กับศูนย์การแปลการล่าม จำนวน100 ชุด เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป

362Degree.com