ศูนย์รังสีวินิจฉัย รพ.นครธน ยกเลิกการเก็บฟิล์มเอกซเรย์

451

ศูนย์รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลนครธน จะดำเนินการยกเลิกการเก็บฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย หากผู้รับบริการท่านใดมีความประสงค์จะขอรับฟิล์มเอกซเรย์คืน กรุณาติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัย ชั้น 1 โรงพยาบาลนครธน ได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 0-2450-9999

362Degree.com