สค. ติวเข้มผู้ให้บริการโลจิสติกส์สมัครรางวัล ELMA 2019

440

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การจัดทำรายงานแสดงวิธีการและผลการดำเนินงาน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ให้คำแนะนำวิธีการเตรียมเอกสาร และฝึกปฏิบัติการเขียนเล่มรายงานสำหรับประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019 มีผู้ให้บริการโลจิสติกส์สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com