กลุ่มบริษัทเอไอเอ แต่งตั้ง “อัลเจอร์ ฟัง” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย

440

กลุ่มบริษัทเอไอเอ แต่งตั้ง อัลเจอร์ ฟัง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย
และแสดงความยินดี ตัน ฮาค เลห์ สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคกลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299)

ประกาศแต่งตั้ง อัลเจอร์ ฟัง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติใบอนุญาตในการทำงาน) โดย อัลเจอร์ ฟัง จะเข้ารับตำแหน่งต่อจากตัน ฮาค เลห์ ซึ่งได้ขึ้นรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค รับผิดชอบประเทศสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา

Ocean Life Promotion

อัลเจอร์ มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง และมีผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจประกันชีวิต อัลเจอร์เริ่มงานกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนระดับภูมิภาคในปี พ.ศ.2556 ซึ่งดูแลรับผิดชอบเอไอเอ ประเทศจีน สิงคโปร์ อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งอัลเจอร์ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในกลุ่มบริษัทเอไอเอ ในการดำเนินกลยุทธ์พรีเมียร์ เอเจนซี่ (Premier Agency) เพื่อสร้างตัวแทนคุณภาพ และในปีพ.ศ. 2558

อัลเจอร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป สาขามณฑลกวางตุ้งของเอไอเอ ประเทศจีน ในช่วงเวลาดังกล่าว อัลเจอร์ได้ปฏิรูปพลังตัวแทนในมณฑลกวางตุ้ง ไปสู่รูปแบบตัวแทนคุณภาพ (Premier Agency) และตัวแทนแบบเต็มเวลา (Full Time Agency) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิต (Protection)

ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้เอไอเอแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ในมณฑลกวางตุ้ง และสร้างความเติบโตให้แก่มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจของเอไอเอ ประเทศจีนเติบโตและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

บิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค กล่าวว่า  “อัลเจอร์เป็นผู้นำที่ทำผลงานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพสูง และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจากสำนักงานการบริการทางการเงินของรัฐบาลแห่งมณฑลกวางโจว (Financial Services Bureau of the Guangzhou Government) และได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) จากวิทยาลัยหลิงหนาน แห่งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น (Lingnan College of Sun Yat-Sen University) ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย”

ตัน ฮาค เลห์ จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค รับผิดชอบเอไอเอ ประเทศสิงคโปร์  บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา ซึ่งรายงานตรงต่อ อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ และจะเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเอไอเออีกด้วย

362Degree.com