วิริยะประกันภัยเปิดอาคารสำนักงานใหม่ สาขาหาดใหญ่

583

นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน หาดใหญ่ แห่งใหม่ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตลอดไปถึงแขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม จังหวัดสงขลา

อนึ่ง อาคารสำนักงานใหม่แห่งนี้ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯ มีความต้องการให้สำนักงานสาขาและศูนย์บริการสินไหมทดแทนที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานบริการประกันภัยอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการบนเครือข่ายเน็ตเวิร์คที่โยงใยการให้บริการประกันภัยทั้งระบบของพื้นที่ภาคใต้และเชื่อมต่อภูมิภาคอื่นๆ ทุกทิศทั่วไทยภายใน “คลิกเดียว” และยังเป็นไปตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาการบริการ ภายใต้กลยุทธ์ “ผู้นำคุณภาพบริการประกันภัย”

362Degree.com