DITP จัดกิจกรรมเสริมทักษะผู้ประกอบการไทย หวังเพิ่มยอดขายผ่าน Thaitrade.com

910

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ “Expert E-Commerce Entrepreneurs” หวังให้สมาชิก Thaitrade.com สามารถใช้แฟลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ เล็งเห็นถึงช่องว่างในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย ที่ยังขาดความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ การสร้างคอนเทนต์สินค้าภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอสินค้าในตลาดต่างประเทศ การถ่ายภาพสินค้าให้ดูน่าสนใจ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการขายสินค้าบนออนไลน์มาร์เก็ตเพลส ด้วยอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดกิจกรรม “Expert E-Commerce Entrepreneurs” ขึ้นเพื่อเติมเต็มทักษะดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com

AIA Vitality

โดยมุ่งหวังให้สามารถทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งยอดขายสินค้าที่เป็นรูปธรรม สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ร่วมการอบรมในครั้งนี้มาจากกลุ่มสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ ชาสมุนไพร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ไม้ กระเป๋าหนัง เครื่องสำอางค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ

กิจกรรม “Expert E-Commerce Entrepreneurs” รวบรวมการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าแบบนักขายออนไลน์มืออาชีพ ที่สอนจากถ่ายภาพสินค้าจากมือถือ การทำสตูดิโอถ่ายภาพแบบง่ายๆ และการเวิร์คช็อปจากช่างภาพมืออาชีพให้ผู้ประกอบการได้ลองปฏิบัติจริง รวมถึงเทคนิคการเขียนรายละเอียดสินค้าให้เจาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ สอนการเขียนคำบรรยายภาษาอังกฤษในการโพสต์ขายสินค้าให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้มีเรื่องราวที่ดึงดูดใจผู้ซื้อ สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าได้ เป็นต้น โดยหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผู้ประกอบการสามารถนำไปโพสต์ลงเว็บไซต์ Thaitrade.com ได้ทันที และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจได้ในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรม “Expert E-Commerce Entrepreneurs” จะมีการจัดทุกเดือนตลอดทั้งปี 2562 เพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการทำธุรกิจ e-Commerce ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์การก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

 

 

362Degree.com