ฝันที่เป็นจริง! “ซีพี ออลล์” บริษัทแม่ “เซเว่นอีเลฟเว่น อิงก์” ไฟเขียวขยายตลาด “ลาว-กัมพูชา”

751

ในที่สุดแผนการรุกเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ของกลุ่ม “ซีพี ออลล์” ก็ประสบผลสำเร็จแล้ว หลังจากที่จัดทัพบุกตลาดรอบทิศมาตั้งแต่กลางปี 2561 ที่ผ่านมา และรอให้บริษัทแม่ “เซเว่นอีเลฟเว่น อิงก์” ให้ไลเซนส์สยายตลาดตลาดไปเปิดสาขาที่ “ลาว” และ “กัมพูชา” เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของตลาดที่กำลังเติบโตมหาศาล ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยได้เข้าไปบุกทำตลาดกันไปแล้วจำนวนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น แมคโคร, บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และกลุ่มเซ็นทรัล

 ไฟเขียว “ซีพี ออลล์” บุกกัมพูชา-ลาว

AIA Vitality

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติให้ “ซีพี ออลล์” ดําเนินการเจรจาและตกลงเพื่อการเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ในการลงทุนจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว

พร้อมทั้งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Indicative Term Sheet) กับ 7-Eleven, Inc. สําหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดําเนินการร้าน 7-Eleven ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีกําหนดระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลงนามในสัญญาแฟรนไชส์หลัก ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2/2562

อย่างไรก็ตาม ก็สามารถขยายระยะเวลาได้โดยความเห็นชอบของคู่สัญญา การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องลงนามในสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ 7-Eleven, Inc. แต่อย่างใด

มอบ “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” เดินแผนต่อ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมีอํานาจมอบหมายช่วงให้ฝ่ายจัดการเพื่อดําเนินการเจรจา ข้อกําหนด เงื่อนไขรายละเอียด การเข้าทําสัญญาแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) ทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการทําสัญญาดังกล่าว

ภาพจาก : SkyscraperCity

“แมคโคร-บิ๊กซี-เซ็นทรัล” ลุยลงทุนนำหน้าไปแล้ว

สำหรับผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ของไทยที่นำร่องเปิดตลาดไปก่อนหน้านี้แล้ว ประกอบด้วย 1.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ก่อสร้างแม็คโครสาขาแรกในกัมพูชา ไปแล้ว หลังจากได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,620,000,000 บาท ในบริษัท แม็คโครอาร์โอเอช จำกัด (MROH) เพื่อลงทุนในตลาดต่างประเทศ รวมถึงการตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศกัมพูชา MAKRO (CAMBODIA) COMPANY LIMITED เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

2.บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายจะขยายธุรกิจกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น โดยในปี 2561 ที่ผ่านมาได้เปิดสาขาในกัมพูชาแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้เปิดร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ “เอ็มพอยต์มาร์ต” ในลาวไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อ “บีสมาร์ต” ในเวียดนาม รวมถึงบริหารร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตค้าส่งภายใต้ชื่อ เอ็มเอ็ม เมก้า มาร์เก็ต ในเวียดนาม

และ 3.บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งได้กางแผนการลงทุนในอาเซียนแล้ว อาทิ ในเวียดนามกลุ่มเซ็นทรัลมีแผนลงทุนราว 500 ล้านเหรียญ โดยไฮเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซี ที่เซ็นทรัลได้เข้าไปซื้อกิจการ รวมถึง “หลานชิ” ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าไปร่วมทุนกับพาร์ตเนอร์เวียดนามจะเป็นหัวหอกหลักสำหรับการขยายธุรกิจในเวียดนามของกลุ่มเซ็นทรัล

กวาดรายได้รวมปี’62

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่าผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 527,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.9 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 20,930 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.1

ทั้งนี้ เป็นผลจากความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

ขอบคุณภาพ Featured จาก : www.tnews.co.th

 

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว