“เอ็นพีพีจี” ผนึก DOD ขยายตลาดแพคเกจจิ้งรับตลาดความงาม-สกินแคร์เติบโตสูง

310

“เอ็นพีพีจี” รุกเพิ่มศักยภาพการทำกำไร ผนึกดีโอดีร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง-สกินแคร์ เชื่อเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง 

ายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible packaging) และขวดพีอีที (PET Bottles) และผู้ลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ในการร่วมพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้กับ DOD โดยความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางการค้านี้มีระยะเวลา 5 ปี

Ocean Life Promotion

โดยบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD มีกลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อความงามและสุขภาพแบบครบวงจร โดยเพิ่มกลุ่มเครื่องสำอางและสกินแคร์ จากฐานธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นธุรกิจเดิมของบริษัท รวมทั้งการขยายช่องทางการขายในประเทศ เช่น ร้านสะดวกซื้อ (Convenience store) และการขายในประเทศจีน จึงมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเพียงพอ ที่สำคัญต้องส่งมอบได้ทันเวลา

ดังนั้น จึงได้มีการหารือและพิจารณาความร่วมมือกับบริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยี ในการผลิตบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible packaging) เข้ามาพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสองบริษัทให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทั้ง 2 ฝ่าย

 

 

362Degree.com