“กิตติรัตน์” ผู้อำนวยการ TK park คนใหม่กับแนวคิด ‘Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน’

518

TK park ย่อมาจาก Thailand Knowledge Park หรือ อุทยานการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ล่าสุดได้ขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้เต็มรูปแบบ จำนวน 25 แห่งใน 19 จังหวัด และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชน Mini TK จำนวน 20 แห่ง นอกจากนี้ ยังผนึกกำลังกับ 7 หน่วยงานภาคี สร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านอีก 202 แห่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ในโอกาสครบรอบ 14 ปี เป็นวาระเดียวกับที่ กิตติรัตน์ ปิติพานิช” ลุกจากเก้าอี้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือชื่อเดิม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ TK park คนใหม่ จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่า เขาจะนำ TK park เติบโตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างร้อนแรงในศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยหลักคิดและแนวทางเช่นไร

Ocean Life Promotion

งานเสวนาหัวข้อ “ทำไมต้องเรียน รู้ที่จะเรียน” โดย แคน-นายิกา ศรีเนียน อดีตสมาชิกวง BNK48, ริบบิ้น-นิชาภา นิศาบดี เยาวชนในโครงการ TK แจ้งเกิด นักดนตรี พิธีกรและครีเอทีฟ และนักเขียนชื่อดัง “หนุ่มเมืองจันท์” สรกล อดุลยานนท์ พร้อมการเปิดตัว 14 แฟนพันธุ์แท้ที่ยืมหนังสือและเข้าใช้บริการที่ TK park สูงสุดในปี 2561 จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ “กิตติรัตน์” จะได้เปิดใจถึงพันธกิจการบริหารและพัฒนา TK park เพื่อให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิต

“กิตติรัตน์” เปิดเผยถึงแนวคิดหลักที่จะใช้ในการขับเคลื่อน TK park ในปีนี้ คือ Learning to Learn เรียนรู้ที่จะเรียน พร้อมวางเป้าหมายการบริหารและพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ไว้ 3 แนวทาง โดยประการแรกคือการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ก่อนจะนำไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายทั่วประเทศ โดยใช้ศาสตร์ของ Design Thinking & Service Design ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับไลฟ์สไตล์ประจำวันเป็นอย่างมาก

“แม้ว่าสื่อหรือนวัตกรรมจะเปลี่ยนแปลงไป แต่การเรียนรู้ไม่มีวันตาย เพียงแต่ต้องปรับตัวให้ได้ ซึ่งนับเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องวางแผนและทำให้การเรียนรู้เดินหน้าต่อไปอย่างไร้อุปสรรค ซึ่งกิจกรรมจะสะท้อนหลักการขององค์กร สอดคล้องกับทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งให้ TK park เป็นมากกว่าพื้นที่แห่งการเรียนรู้ นั่นคือการเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางผ่านโครงการ Solution Lab ที่จะช่วยประสานความร่วมมือและสร้างแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาในสังคม”

“กิตติรัตน์” กล่าวต่อไปถึงประการที่สองว่า คือการสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ คิดเป็น และทำเป็น ให้ขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งตามแผนงานในปีนี้ จะมีการเปิดบริการอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายใหม่อีก 2 แห่ง ที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ และอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส และร่วมมือกับท้องถิ่นในการสนับสนุนการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานี อุทยานการเรียนรู้บุรีรัมย์ และอุทยานการเรียนรู้เบตง

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในภูมิภาคจะมีการพัฒนาการเชื่อมต่อการดูแลคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยใช้ Digital Technology และการสร้าง Innovation Capacity ให้เครือข่ายสามารถสร้างนวัตกรรมทางการให้บริการ พร้อมเน้นพัฒนาฟังก์ชั่นและฐานข้อมูล TK Public Online Library เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งในส่วนของ TK Application ที่ได้รวบรวมหนังสือเสียง นิทานภาพ และหนังสือที่อ่านสนุกเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงพากย์และเกมต่างๆ”

สำหรับประการสุดท้าย คือการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายการอ่านการเรียนรู้ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมเด่นในปีนี้ ได้แก่ TK Forum งานเสวนาวิชาการนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่เรียนรู้แห่งอนาคต  แนะให้แนว จัดในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนค้นหาตนเองก่อนการเลือกเส้นทางการเรียนในอนาคต และ ทีเคแจ้งเกิด กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนที่สนใจในสายดนตรีและนักเขียน เพื่อเรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพนั้นๆ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงเป็นปัจจัยหลักของการทำงาน แต่เราจะลงลึกไปทางด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และการคิด ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับทุกช่วงวัย ซึ่งปัจจุบันมีแพลตฟอร์มและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ คนหันมาเสพสื่อผ่านสมาร์ทโฟนหรือการอ่านออนไลน์มากขึ้น”

“แต่ผมมองว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสามารถประสานรวมองค์ความรู้จากสื่อที่หลากหลายทั้งดิจิทัลและอนาล็อกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ฉะนั้น หัวใจของการเรียนรู้ในยุคนี้ก็คือ การรู้จักวิธีการเรียนรู้และวิธีการคิด และนำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราได้ดีที่สุดมากกว่าครับ”

“กิตติรัตน์” ยังกล่าวด้วยว่าได้วางเป้าหมายการทำงานไว้ 2 ช่วง คือช่วงแรกของปีนี้ เริ่มจากการส่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรขององค์กร ติดอาวุธด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของคนในองค์กร รวมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมมากยิ่งขึ้น และจะปรับปรุง TK park ในคอนเซ็ปต์ใหม่ Urban Living Room ที่ผสมผสานพื้นที่การอ่านในหลายมิติ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแบ่งปันพื้นที่เพื่อพบปะสังสรรค์ เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน (Think-Pair-Share) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน และสุดท้ายคือการหาพื้นที่ถาวรเพื่อยกระดับให้ TK park เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่อยู่คู่สังคมไทย

“ตั้งเป้าว่าในอีก 3 ปี จะสามารถผลักดันให้ TK park เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่าน Solution Lab และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิทยากร นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมสัมมนา เสวนานานาชาติ ประชุมวิชาการ หรือแลกเปลี่ยนคณะทำงาน เพื่อจะได้แบ่งปันความรู้สำหรับการเตรียมพร้อมประชากรสู่ศตวรรษหน้าต่อไป” ผู้อำนวยการ TK park คนใหม่กล่าวในที่สุด

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว