“พาณิชย์” ตั้งเป้าส่งออกปี’62 โต 8% ชี้เอเชียตะวันออก-อาเซียน-ออสเตรเลียศักยภาพสูง

429

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เป้าหมายการส่งออกสำหรับปี 2562 นี้น่าจะเติบโตได้ในอัตรา 8% คิดเป็นมูลค่า 272,685 ล้านเหรียญสหรัฐ กล่าวคือการส่งออกต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 22,724 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน

ทั้งนี้ คาดว่าตลาดอเมริกาเหนือจะเติบโต 6.1% สหภาพยุโรป เติบโต 3.0% ตะวันออกกลาง เติบโต 3.0% ลาตินอเมริกา เติบโต 6.0% เอเชียใต้ เติบโต 8.0% แอฟริกา เติบโต 10.0% รัสเซียและ CIS เติบโต 10.0% จีน เติบโต 12.0% ฮ่องกง เติบโต 12.0% เอเชียตะวันออก เติบโต 7.0% เกาหลีใต้ เติบโต 7.0% อาเซียน 5 เติบโต 8.2% CLMV เติบโต 8.4% และทวีปออสเตรเลีย เติบโต 6.0%

Ocean Life Promotion

นางสาวบรรจงจิตต์กล่าวอีกว่า กลุ่มตลาดเอเซียตะวันออก อาเซียน และทวีปออสเตรเลีย ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากอาเซียนเป็นตลาดที่ส่งออกสำคัญของไทย และมีการขยายตัวของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มตลาด สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ และจีน ถึงแม้สงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อไทย แต่ก็ยังมีสินค้าที่จะได้รับผลประโยชน์

 

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว