OSP โชว์ผลงานเด่น หลังเข้าตลาดหุ้น 3 เดือน ลุยจ่ายเงินปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น

316

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากงวดผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-กันยายน 2561) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยถือเป็นครั้งแรกที่ OSP จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้เพียง 3 เดือน แสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดที่ครองใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกที่มีกำไรสุทธิ 2,216.13 ล้านบาท

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว