ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ เชิดชูเกียรติ 7 ครูศิลป์ของแผ่นดิน

575

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ดำเนินการเฟ้นหาเพชรล้ำค่าด้านงานหัตถศิลป์ไทย และเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ผู้เปี่ยมด้วยทักษะฝีมือและองค์ความรู้ และยังคงยึดมั่นรักษาภูมิปัญญาในงานหัตถกรรมดั้งเดิมที่นับวันใกล้จะสูญหาย สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น มีจิตวิญญาณในความเป็นช่างฝีมือที่พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานและคนรุ่นหลัง เพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้สามารถเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่า และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์พร้อมเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

โดยในปี 2562 มีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินทั้งสิ้น 7 ราย ในหลากหลายสาขาช่างหัตถกรรม ได้แก่

Ocean Life Promotion

1.ครูอุทัย เจียรศิริ ประเภทเครื่องโลหะ (เครื่องถมและงานคร่ำโบราณ) อายุ 67 ปี จ.นนทบุรี
2.ครูเจน นวลสุภา ประเภทเครื่องไม้ (แกะสลักไม้) อายุ 70 ปี จ.เชียงใหม่
3.ครูสงคราม งามยิ่ง ประเภทเครื่องทอ (ผ้าไหมมัดหมี่) อายุ 67 ปี จ.ขอนแก่น
4.ครูทองอยู่ กำลังหาญ ประเภทเครื่องทอ (ผ้าซิ่นตีนจก ไทยวน-คูบัว) อายุ 88 ปี จ.ราชบุรี
5.ครูบุญมี ล้อมวงศ์ ประเภทเครื่องโลหะ (เครื่องทองเหลือง) อายุ 54 ปี จ.อุบลราชธานี
6.ครูตีพะลี อะตะบู ประเภทเครื่องโลหะ (กริชรามันห์) อายุ 67 ปี จ.ยะลา
7.ครูชยธร ภาณุมาศ ประเภทเครื่องอื่นๆ (ประติมากรรม ปูนปั้น) อายุ 67 ปี กรุงเทพมหานคร

362Degree.com