TPIPP เดินเครื่องโรงไฟฟ้าครบ 440 MW หนุนรายได้ปี 62 โตก้าวกระโดด

475

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย แจ้งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน TG8 กำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ดันกำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ ครบ 440 เมกะวัตต์ตามแผนงาน หนุนผลประกอบการปี 2562 เติบโตก้าวกระโดด พร้อมเพิ่มหม้อต้มไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง และเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าใหม่สร้างเสถียรภาพระยะยาว

ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินเครื่องจักรและ COD โรงไฟฟ้าถ่านหินTG8 กำลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 แล้ว โดยโรงไฟฟ้า TG8 จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าครบ
440 เมกะวัตต์ ตามแผนงาน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปีนี้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) และปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อต้มไอน้ำเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้งบลงทุนประมาณ 60-70 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการเข้าประมูลงานในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะที่คาดว่าจะทยอยเปิดประมูลตั้งแต่ต้นปี 2562 นี้ เป็นต้นไป

Ocean Life Promotion

“ในปี 2562 จะเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ เพราะจะรับรู้รายได้เต็มปีจากโรงไฟฟ้า TG7 และ TG8 ตามแผนงาน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 3 สัญญา รวม 163 เมกะวัตต์ ถ้าเพิ่มการใช้กำลังการผลิตในส่วนนี้ได้เต็มที่ก็เปรียบเสมือนบริษัทฯ ได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมเช่นกัน”ภัคพล กล่าว

362Degree.com