บอร์ด ‘SAPPE’ ไฟเขียวจับมือ Danone ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศส ตั้งบริษัทร่วมทุน

476

บอร์ด SAPPE อนุมัติแผนจับมือ MYEN PTE.LTD. หรือ Danone จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ทุนจดทะเบียนประมาณ 300 ล้านบาท โดย SAPPE ถือหุ้น 25% รองรับแผนการรุกตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน All COCO เพิ่มเป็น 51% จากเดิม 40% ก้าวสู่การเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

            ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนวัตกรรมที่มุ่งตอบสนองผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ SAPPE ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SAPPE กับบริษัท MYEN PTE.LTD. หรือ Danone ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Danone SA ถือหุ้น 100% เพื่อร่วมกันพัฒนา ผลิต ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณ 300 ล้านบาท แบ่งชำระเป็น 3 งวด ภายในระยะเวลา 2 ปี โดย SAPPE Holding จะถือหุ้นในสัดส่วน 25% ผ่านการใช้กระแสเงินสดภายในเป็นแหล่งเงินทุน ขณะที่ Danone ถือหุ้นในสัดส่วน 75% คาดว่าการดำเนินงานจะเริ่มในไตรมาสแรกของปี 2562

Ocean Life Promotion

              ทั้งนี้ Danone เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกที่มีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ ขณะที่ SAPPE มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเข้าใจเชิงลึกในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย รวมทั้งมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงเป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ออล โคโค จำกัด ผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ขนมจากน้ำมะพร้าวน้ำหอม เพิ่มเป็น 51% จากเดิมที่ถือหุ้น 40% โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ส่งผลให้ SAPPE ก้าวสู่การเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ออล โคโค ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้

 

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว