ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ เชิญชมงาน “1 ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม”

577

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญชมงาน “1 ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม” ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์ล้ำค่า รักษาไว้ให้ลูกหลาน : The Artisanal Collectibles”

พบสุดยอดงานหัตถศิลป์ชั้นสูงนับ 10,000 ชิ้นงานทั่วไทยที่มาไว้ในงานเดียว อาทิ “แหวนนพเก้าโบราณลงยาสี” ผลงานของครูกิตติพร นาใจดี ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2555 ประยุกต์จากแหวนในสมัยโบราณ ประดับด้วยพลอยนพเก้าและเรียงพลอยถูกต้องตามตำรานพเก้า โดยพลอย 9 สี ถือเป็นตัวแทนของเทวดานพเคราะห์ 9 พระองค์ ที่จะลงมาสถิตในอัญมณีแต่ละเม็ด จึงเชื่อว่าจะมาคุ้มครองป้องกันผู้สวมใส่ให้พ้นอันตรายจากสิ่งลี้ลับ“ขันบาตร พร้อมพานรองลายสุโขทัย” ผลงานของ ครูขวัญ พลเหิม ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี พ.ศ.2555 สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการเคาะขึ้นรูปทรงขันแบบโบราณด้วยมือ ติดลายและฉลุลายตามแบบโบราณ ประกอบด้วยลายเครือวัลย์ ลายดอกประจำยาม และลายไข่ปลา

Ocean Life Promotion

โดยนอกจากคนรักงานศิลปหัตถกรรมไทยจะได้มาซื้อหาของสวยๆ ที่มีคุณค่าแล้ว ยังจะได้พบปะครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อมาเรียนรู้องค์ความรู้เชิงช่าง รับรู้ถึงแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในงานหัตถศิลป์ไทย อันสะท้อนอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติไทย เพื่อเป็นมรดกส่งต่อรักษาไว้ให้ลูกหลานสืบไป

งาน “๑ ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม” จัดระหว่างวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เพลเนอรี่ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1289

362Degree.com