ส่องจุดเด่นทรัสต์ SPRIME จากสิงห์ เอสเตท ทำเลเด่น-ผู้เช่าเต็ม-วิสัยทัศน์ยาวไกล

2020

วิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็น Global Holding Company ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกของ สิงห์ เอสเตท ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี มีศักยภาพ สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม รวมถึงกระจายการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก ทำให้ สิงห์ เอสเตท ต้องสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินรองรับแผนการลงทุน ด้วยการวางแผนการระดมทุนจากหลากหลายช่องทาง ซึ่งหนึ่งในแผนการระดมทุนสำคัญของ สิงห์ เอสเตท คือการตั้งกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

เมืองไทยประกันภัย  ประกันการเดินทาง

นริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เผยว่า กลุ่มสิงห์ เอสเตท เตรียมเปิดตัวทรัสต์กองแรก ภายใต้ชื่อ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) เพื่อเป็นช่องทางนำสินทรัพย์คุณภาพของกลุ่มบริษัทฯ เข้าระดมทุน

 

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SPRIME จะเข้าลงทุนครั้งแรกคือ สิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม สถานออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถและงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์ส เป็นระยะเวลา 30 ปี และลงทุนในกรรมสิทธิสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของอาคารซันทาวเวอร์ส จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.สิงห์ เอสเตท

อาคารซันทาวเวอร์ส ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว มีเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 อาคาร อาคาร A สูง 32 ชั้น อาคาร B สูง 40 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ส่วนฐานรากของทั้ง 2 อาคารเชื่อมต่อกัน โดย SPRIME จะลงทุนในพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ 118,828 ตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าสุทธิรวมประมาณ 62,850 ตารางเมตร และส่วนพื้นที่ห้องประชุมอีก 944 ตารางเมตร ซึ่งตัวอาคารได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีส่งผลให้ผู้เช่าเกิดความเชื่อมั่น โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่าระดับ 90% มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ สิงห์ เอสเตท เข้ามาบริหารจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีอัตราการเช่าสูงถึง 95.1%

ปัจจุบันทำเลที่ตั้งของอาคารซันทาวเวอร์ส ย่านพหลโยธิน – ลาดพร้าว ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ ที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นทำเลที่มีจุดเด่นด้านศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ตั้งแต่เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT) นำผู้คนเข้าสู่กรุงเทพฯ ชั้นใน และทางด่วน 2 สายคือ ทางพิเศษศรีรัชและทางยกระดับอุตราภิมุขหรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ที่ส่งคนออกสู่สนามบินดอนเมือง และกรุงเทพฯ ชั้นนอก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสวนจตุจักร ตลาดนัดจตุจักร ตลาด อ.ต.ก. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ฯลฯ

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อหรือศูนย์คมนาคมพหลโยธินที่เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ รวมถึงเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ ก็เป็นโครงการที่จะทำให้ทำเลนี้กลายเป็นฮับหรือศูนย์กลางด้านการเปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563

“เราเตรียมจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ซึ่งนับเป็นทรัสต์กองแรกของกลุ่ม สิงห์ เอสเตท เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในอาคารซันทาวเวอร์ส หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพของกลุ่ม สิงห์ เอสเตท ที่ได้รับโอนกิจการและเข้าบริหารอาคารต่อจากเจ้าของทรัพย์สินรายเดิมเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยถือเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีศักยภาพบนทำเลใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง จากการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นทำเลจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจแห่งอนาคตของประเทศไทย ที่จะส่งผลดีต่อความต้องการพื้นที่เช่าอาคารสำนักงานในระยะยาว” นริศกล่าว

ด้าน เอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ว่าปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีจุดเด่นด้านคุณภาพสินทรัพย์และทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น สะท้อนจากอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ได้แต่งตั้ง บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และยังได้แต่งตั้ง บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัดในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารสำนักงานให้เช่าของกลุ่ม สิงห์ เอสเตท เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารอาคารและผลการดำเนินงานของทรัพย์สินในอนาคตที่จะสามารถรักษาอัตราผู้เช่าและค่าเช่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

362Degree.com