SISB เปิดการซื้อขายวันแรก

547

            ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์  รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี กับคุณ นนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ  คุณ ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร กรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)  พร้อมด้วย  คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ “SISB” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มบริการ เป็นวันแรก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว