“คันทรี่กรุ๊ป” ทำดีเพื่อสังคม

672

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอาสา (CSR) เก็บขยะทำความสะอาดชายหาดบ้านอำเภอ ตำบลบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตอาสาจิตสาธารณะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างประโยชน์สุขให้กับชุมชนสังคมรวมทั้งความสมดุลให้กับธรรมชาติ  เมื่อเร็วๆ นี้

362Degree.com