ดัน “ช้อปช่วยชาติ” เข้าครม. 4 ธ.ค.นี้ สินค้าได้ลดภาษีมีแค่ “ยาง-หนังสือ-โอทอป”

369

นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการคลังมีแผนชงมาตรการช้อปช่วยชาติ เวอร์ชั่นใหม่ ที่ได้จำกัดประเภทของสินค้าที่จะซื้อแล้วสามารถนำมาเป็นส่วนลดภาษีได้มีจำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย 1. ยางรถยนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง 2. หนังสือ และ 3.ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน หรือโอทอป ในวงเงินรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท

โดยมีแผนจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ หรือประมาณวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อให้สามารถกำหนดใช้มาตรการดังกล่าวได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561- 15 มกราคม 2562 และใช้ยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ในปี 2562 และ 2563

Ocean Life Promotion

 

362Degree.com