เมืองไทยประกันภัยมอบเงินบำรุงการศึกษา พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26

243

คุณโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณยุพา ล่ำซำ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินบำรุงการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ครอบครัวยากจนในลักษณะอยู่ประจำ ตั้งแต่ชั้นป. 1 – ม.6 โดยมีคุณกวีพันธุ์ ฟองคำ รองผู้อำนวยการ และน้องๆ นักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ในงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เมืองไทยประกันภัย ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อสร้างหัวใจอาสาอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้สังคมมีรอยยิ้ม ดังสโลแกน เมืองไทยประกันภัย “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา” (ติดตามข่าวสารเมืองไทยประกันภัยได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com) นอกจากนี้  เมืองไทยประกันภัยยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชนมอบกรมธรรม์ PA ทุนรวมกว่าห้าล้านบาท

AIA Vitality

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการประกวด Miss Teen Thailand 2018 รวมถึงมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)โดยมีทุนประกันภัยรวมตลอดกิจกรรมทั้งสิ้น จำวนวน 5,900,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้เข้าประกวดและทีมงาน รวมถึงผู้ชนะการประกวดที่ได้รับรางวัลทุกตำแหน่ง นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ ที่บริษัทปฏิบัติมาโดยตลอด อาทิ ด้านกีฬา ด้านการส่งเสริมสร้างอาชีพสำหรับผู้พิการ และด้านการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กรมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมแล้วนั้น เมืองไทยประกันภัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านเยาวชนเพื่อร่วมสานฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีฝัน ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว