ครม.ไฟเขียวเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า VOA 21 ปท. ชั่วคราว 60 วัน-ปรับเกณฑ์ Smart Visa

217

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ในกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด้านตรวจคนเข้าเมือง หรือ Visa On Arrival (VOA) จากเดิมที่ให้มีการเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน 2,000 บาท ครอบคลุม 21 ประเทศ ได้แก่ จีน ไต้หวัน อันดอร์รา มัลดีฟ บัลแกเรีย  มอลต้า  ภูฏาน  มอริเชียส ปาปัวนิวกินี ไซปรัส โรมาเนีย  เอธิโอเปีย ซานมาริโน ฟิจิ ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย คาซัคสถาน ยูเครน ลัตเวีย อูซเบกิสถาน ลิทัวเนีย

โดยให้ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการชั่วคราว และระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 หรือจะมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562  รวม 60 วัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น และจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30%

AIA Vitality

ทั้งนี้ จากสถิติของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) พบว่า จำนวนผู้โดยสารที่มาขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559  จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ด่าน ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลดลงจากปี 2559 จำนวน 1.37 ล้านคน ด่านตม.ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ลดลง 5.85 แสนคน ด่านตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต ลดลง 2.17 แสนคน ด่านตม.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลดลง 9.77 หมื่นคน โดยมีเพียงด่านตม.ท่าอากาศยานหาดใหญ่เท่านั้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.4 พันคน

นายพุทธิพงษ์กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์สำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ Smart Visa ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อปรับปรุงให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้เข้ามาลงทุน มาทำงานหรือสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงจึงเพิ่มเติมสาขาวิชาชีพที่สามารถขอ Smart Visa ได้อีก 3 สาขา ได้แก่ 1.การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก 2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 3.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือ Smart Visa โดยให้สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองในท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่ง ในการเข้าออกประเทศไทยได้

 

 

362Degree.com