เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตร ผลักดัน “โนนเขวาโมเดล” ต้นแบบการตลาดนำการผลิต

565

สมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (packing house) บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายใต้ โนนเขวาโมเดล ใช้หลักการตลาดนำการผลิต ตอกย้ำความสำเร็จในการบูรณาการทำงานของภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภาคเอกชน (เทสโก้ โลตัส) และภาคประชาชน(เกษตรกรบ้านโนนเขวา)อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันด้วยว่าจะนำโมเดลดังกล่าวกระจายสู่พื้นที่เกษตรอื่น

ทั้งนี้เกษตรกรบ้านโนนเขวา หันมาปลูกผักปลอดภัยส่งขายยังเทสโก้ โลตัสทั่วภาคอีสานจำนวน 9 ชนิด  สัปดาห์ละกว่า 11 ตัน สร้างรายได้เกษตรกรเดือนละกว่า 1.2 ล้านบาท

AIA Vitality

362Degree.com