เจาะลึกระบบ BMS และ MAM นวัตกรรมสารสนเทศในห้องพากย์ ไม้เด็ดเพิ่มศักยภาพธุรกิจของ JKN

14195

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากลอันดับหนึ่งของเมืองไทยและกลุ่มประเทศ CLMV มีซีรีส์และคอนเทนต์ต่างประเทศนับพันชั่วโมงที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ทั้งเพื่อการออกอากาศและการทำการตลาดในหลากหลายรูปแบบ

ในส่วนของการผลิตนั้น มีการขยายห้องพากย์เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 2 ห้องเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เป็น 4 ห้อง จนถึงปัจจุบัน JKN มีห้องพากย์ทั้งหมด 6 ห้อง และยังพร้อมขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

AIA Vitality

นอกจากการเพิ่มห้องพากย์แล้ว JKN ยังได้เริ่มนำระบบการจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์และการออกอากาศ (Broadcast Management System – BMS) และระบบการจัดการไฟล์มีเดียคอนเทนต์ (Media Assets Management System – MAM) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยทั้ง 2 ระบบนี้เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมนี้แล้วว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลการผลิต และลดค่าใช้จ่ายได้จริง

 

โดยระบบการจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์และการออกอากาศ (BMS) และระบบการจัดการไฟล์มีเดียคอนเทนต์ (MAM) ที่บริษัทฯ นำใช้ในห้องพากย์เสียงนั้น มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้

 

 

การนำระบบ BMS และระบบ MAM ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในห้องพากย์ในครั้งนี้ จึงเป็นการตอบโจทย์การทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งคู่ค้า ลูกค้า และบริษัทฯ เอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการ ตลอดจนคุณภาพของงาน ทำให้สามารถรองรับการขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งนับเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของ JKN และเป็นการสร้างความได้เปรียบอีกก้าวหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้

เรียนโปรแกรมสำหรับกราฟิค แบบตัวต่อตัว