ออกบูธแสดงสินค้าอย่างไร? ให้โดดเด่นที่สุด ลูกค้าจดจำ เกิดความประทับใจกับธุรกิจของคุณ

1075

ว่ากันว่า งานแสดงสินค้า หรือ Exhibition เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสพบปะกับลูกค้า และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมีโอกาสได้สาธิต อธิบาย เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการได้โดยตรง

จึงเชื่อกันว่า งานแสดงสินค้า สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการมีแขน ขา ด้านการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก แถมยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมทั้งในห้วงเวลาที่ภาพรวมเศรษฐกิจดี และในห้วงเวลาทเศรษฐกิจไม่ดี

Ocean Life Promotion

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ยังไม่รู้จะเริ่มออกบูธแสดงสินค้าอย่างไร Mr.362degree ได้นำข้อมูลบางช่วงบางตอนจากบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการออกแบบภายในและงานแสดงสินค้ามานำเสนอให้ได้อ่านกันกัน

เพราะโจทย์หลักของการจัดงานแสดงสินค้าคือ จะทำไอย่างไรที่จะสามารถดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าสนใจ และหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของตัวเอง เพื่อกระตุ้นการรับรู้ซึ่งช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ แถมยังเป็นการแสดงศักยภาพของธุรกิจให้คนทั่วไปได้เห็นอีกด้วย

โดย “คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.” ได้นำเสนอให้เห็ฯถึงความสำคัญของหลัก 5Cs ซึ่งประกอบด้วย 1. Creative เพราะเชื่อว่าความประทับใจแรก “first impression” ทำให้ผู้ชมงานสะดุดตา และหยุดที่หน้าบูธของเรา ด้วยการออกแบบโครงสร้างให้โดดเด่น สร้างสรรค์ และสวยงาม เพื่อเป็นโอกาสให้เราได้เข้าไปพูดคุย ให้ข้อมูลธุรกิจของเรา

รวมถึงการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้ชมงานได้ร่วมสนุก และการแจกของในบูธ ก็เป็นอีกเรื่อง ที่สามารถดึงผู้ชมงานมาสนใจได้เช่นกัน

2.Construction โดยแนะนำว่าควรใช้โครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพราะระยะเวลาการออกบูธ งานแสดงสินค้าทั่วไปเป็นแบบระยะสั้น ประมาณ 3-7 วัน ซึ่งถ้าใช้โครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ในงานอื่นๆ ได้อีก ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และบางอย่างก็ยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

โดยโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก อาทิ โครงสร้างมาตรฐาน Maxima, ผ้า, cardboard

3.Communication เริ่มตั้งแต่การใช้ข้อความในบูธให้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจนและไม่ยาวจนเกินไป เพราะประโยชน์ของการสื่อสารผ่านข้อความในบูธ เป็นการสื่อสารให้ผู้ชมงานทราบว่า บริษัทของคุณทำธุรกิจอะไร เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของผู้เข้าชมงานที่เดินผ่านบูธ

รวมไปถึงการเตรียมตัวของเจ้าหน้าที่มาประจำบูธ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทครบถ้วน และมีทักษะที่ดีในเรื่องการนำเสนอและสื่อสาร

4. Corporate Identity กล่าวคือ ต้องไม่ลืมสิ่งที่สำคัญคือ การเป็นตัวตนของบริษัทให้มากที่สุด ตั้งแต่บรรยากาศในบูธ, mood tone และสีที่ใช้ในบูธ, ข้อความ ก็ต้องใช้ตัวอักษรที่สื่อถึงบริษัทมากที่สุด รวมถึงการเตรียมเอกสาร brochure, company profile ของบริษัทมาให้พร้อม

และ 5. Customer Satisfaction คือ ต้องสร้างการสนทนาที่ทำให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก เพราะจุดประสงค์หลักของการออกบูธคือ ต้องการให้ลูกค้าหรือคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการ เกิดความพึงพอใจ ในการได้พูดคุยกันในบูธ อาจไม่จำเป็นต้องพยายามคุยเพื่อให้เค้าซื้อของเลย หรือมีโปรเจคงานเกิดขึ้นเลย

สิ่งสำคัญคือ เราควรใส่ใจฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพราะจะทำให้เราเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ง่ายกว่าการที่เราพยายามขายของ จนไม่สนใจเลยว่ามันใช่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่

เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 5Cs แล้วเชื่อว่าจะสามารถทำให้ลูกค้าจดจำและเกิดความประทับใจกับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน แถมยังช่วยให้การออกบูธในแต่ละครั้งมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น…เพียงแค่นี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่ยังไม่รู้จะเริ่มออกบูธแสดงสินค้าอย่างไร สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ พร้อมเป็นบูธที่โดดเด่นที่สุดในงานแสดงสินค้าได้แล้ว

 

 

 

362Degree.com