เงินเฟ้อเมษา’61 เพิ่มขึ้น 1.07% สูงที่สุดในรอบ 14 เดือน คาดทั้งปีโต 0.7-1.7%

1469

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) ประจำเดือนเมษายน 2561 ว่า เท่ากับ 101.57  สูงขึ้น 1.07%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 และเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 14 เดือน  อีกทั้งสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ก่อนหน้า  0.79%

ส่งผลให้ 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2561) เงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0.75% อย่างไรก็ดี  ยังอยู่ในกรอบคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปี 2561 ขยายตัว 0.7-1.7% ภายใต้สมมุติฐานเดิมที่คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัว  3.6-4.6%  ราคาน้ำมัน  55-65  เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน  32-34  บาทต่อเหรียญสหรัฐ

AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย

โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้นมาจากราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 4.69%  เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16  หมวดอาหารสดสูงขึ้น 0.49% เป็นต้น และการปรับขึ้นของหมวดเครื่องดื่ม ทั้งที่มีและไม่แอลกอฮอล์

 

 

The Viriyah Insurance